Fri frakt över 800 kr
Leverans 2-5 arbetsdagar
Endast 59 kr i frakt

Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vår policy

Vi på Cosmity strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på allra bästa sätt. Vi värnar om din personliga integritet och det är alltid vår målsättning att följa alla de lagar och regler som gäller för personuppgiftsskydd. I denna integritetspolicy vill vi hjälpa dig förstå vilken slag information vi samlar in och hur den används. Genom att godkänna denna policy i samband med köp eller vid lämnande av uppgifter på vår webbplats så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy.

Personuppgiftsansvarig

Cosmity HB
Org nr. 969777-6459

Personuppgifter vi behandlar

Vi på Cosmity behandlar de uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlat in genom cookies enligt vår cookiepolicy. De uppgifter vi behandlar när du givit ditt godkännande är ditt namn, kön, personnummer, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, ip-adress och telefonnummer. Genom att godkänna denna policyn och/eller genom att lämna uppgifter så samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter.

Så används dina personuppgifter

Uppgifterna du lämnar till oss på Cosmity kan komma att användas för identifikation, statistik, direktmarknadsföring, kundundersökningar och nyhetsbrev. Uppgifterna kan också användas för utskick för information och marknadsföring via e-post, sms, post och telefon, om du inte invänt mot det förstås. Du kan såklart när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringssyfte genom att kontakta oss om detta.

Vidare kan uppgifterna komma att användas för analys och statistik för att ge dig relevant information och marknadsföring. Dessa analyser används också för kvalitetsutveckling i syfte att förbättra vår webbplats. Uppgifterna kan också komma att överföras till andra bolag som vi samarbetar med och tredjepartsleverantörer som analysunderlag för kvalitetsutveckling i syfte att förbättra vår webbplats och dess funktioner. Uppgifterna kan komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för till exempel tryck och distribution, betalningsförmedlare och kreditföretag både inom och utom EU eller EES, samt att dina uppgifter överförs till, och behandlas av andra bolag i enlighet med gällande lagar och regler. Vi iaktar alltid stor försiktigthet i hur vi delar dina personuppgifter.

Om hela eller delar av Cosmitys verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet kan dina uppgifter lämnas vidare till verksamhetens nya ägare och dess rådgivare i samband med övertaget.

Så skyddas dina personuppgifter

För att skydda dina uppgifter som vi behandlar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter såsom exempelvis säkerhetsprotokollet SSL(Secure Socket Layer). SSL är ett protokoll för säker dataöverföring över nätverk. Du som kund behöver själv kontrollera att SSL inte är avstängt i din webbläsares inställningar. Vidare använder vi även brandväggar och antivirusprogram för att skydd och förhindra obehörig tillgång till uppgifterna. Tillgången till utrymmet där uppgifterna lagras är begränsad och det krävs identifiering av anställda för åtkomst.

Så länge sparas dina personuppgifter

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss sparas dina uppgifter tills du avregistrera dig. Du kan dock när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerat dig som kund så sparas dina uppgifter så länge som det krävs utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtagande gentemot dig, till exempel för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång, uppdatering och korrigering av personuppgifter

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos oss sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden.

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till Cosmity. Den kan alltså inte skickas per e-post. Cosmity förbinder sig till att inom en månad återkomma med svar till kund om utdrag, hur uppgifterna behandlas och annan begäran. Perioden får förlängas med ytterligare två månader om det är många ärenden eller en komplicerad begäran. I så fall måste Cosmity informera om detta inom den första månaden och förklara varför.

Om Cosmity beslutat att inte vidta åtgärder efter begäran av kund ska Cosmity inom en månad av mottagandet informera om orsaken och kundens möjlighet att klaga till tillsynsmyndigheten. Om kundens begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad får Cosmity ta ut en rimlig avgift för att vidta åtgärderna, vägra att tillmötesgå begäran. Cosmity måste kunna bevisa att begäran är just utan grund eller orimlig. Cosmity ska kunna svara kunden på begäran om vilka som tagit del av dess personuppgifter och likaså vilka som får ta del av eventuellt aktuella ändringar i dessa.

Vi vill säkerhetsställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta. Om dina uppgifter som du lämnat till oss förändras så som att du ändrat namn, e-postadress, leveransadress och så vidare, vänligen kontakta oss för att lämna korrekta uppgifter. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du är skyldig att hålla dessa uppgifter uppdaterade och korrekta. Cosmity ansvarar inte för komplikationer som kan uppstå på grund av att fel uppgifter har lämnats.

Dina uppgifter behandlas inte för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vår integritetspolicy gäller enbart för just vår webbplats. När du länkas till en annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för just den sidan. Cosmity tar inte ansvar för behandlingen av personuppgifter på andra webbplatser.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Genom att godkänna vår cookiepolicy, vår integritetspolicy, våra allmänna villkor och/eller använda vår webbplats samtycker du till användning av cookies.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi på Cosmity förbehåller oss rätten att när som helst i tiden göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning som är nödvändig för att åtgärda störningar och uppfylla legala eller tekniska krav. Alla ändringar i denna integritetspolicy kommer publicera på webbplatsen, så att du ständigt har en aktuell policy att tillgå.